Informacja z otwarcia ofert – Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Informacja z otwarcia ofert – Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. CKiW.DZP.273.7.3.2020 – protokół z otwarcia ofert