Czwarty dzień wymiany Green vibes only- arboretum w Wojsławicach

Dziś wybraliśmy się na całodniową wycieczkę do arboretum w Wojsławicach. Uczestnicy odbyli spacer po malowniczym ogrodzie dendrologicznym wraz z przyrodnikiem. Było to całodniowe obcowanie z przyrodą, zapoznanie się z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Wspólnie zastanowiliśmy się nad kodeksem przebywania na łonie natury, propagowania idei bioregionalizmu, według której ochronę przyrody należy rozpocząć od najbliższego otoczenia, poznania swojego regionu, jego środowiska przyrodniczego i kulturowego, wykształcenia umiejętności dostrzegania korzystnych i negatywnych zjawisk w ekosystemach, ukształtowanie osobistej odpowiedzialności za stan środowiska. Odwiedziliśmy także palmiarnię z 80 gatunkami roślin z całego świata. W Zamku Książ spacerowaliśmy po pięknych ogrodach tarasowych, a wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy trzeci co do wielkości zamek w Polsce- zespół rezydencjalny w Książu.