Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do CKiW OHP w Oleśnicy

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do CKiW OHP w Oleśnicy

 

Ogłoszenie nr 603627-N-2020 z 29.10.2020 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty spozywcze 2020 r

Załącznik nr 1.1 – formularz cenowy – jajka

Załącznik nr 1.1 – formularz cenowy – jajka

Załącznik nr 1.2 – formularz cenowy – zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

Załącznik nr 1.2 – formularz cenowy – zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

Załącznik nr 1.3 – formularz cenowy – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Załącznik nr 1.3 – formularz cenowy – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Załącznik nr 1.4 – formularz cenowy – produkty mleczarskie

Załącznik nr 1.4 – formularz cenowy – produkty mleczarskie

Załącznik nr 1.5 – formularz cenowy – pieczywo, świerze wyroby piekarskie i ciastkarskie

Załącznik nr 1.5 – formularz cenowy – pieczywo, świerze wyroby piekarskie i ciastkarskie

Załącznik nr 1.6 – formularz cenowy – owoce, warzywa i podobne produkty przetworzone

Załącznik nr 1.6 – formularz cenowy – Owoce, warzywa i podobne produkty przetworzone

Załącznik nr 1.7 – formularz cenowy – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych oraz rózne produkty spożywcze

Załącznik nr 1.7 – formularz cenowy – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych oraz rózne produkty spożywcze

Załącznik nr 1.8 – formularz cenowy – ryby przetworzone i konserwowe

Załącznik nr 1.8 – formularz cenowy – ryby przetworzone i konserwowe

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Dostawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Dostawcy o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej

Załącznik nr 5 – Wzór umowy