I ty możesz zostać poetą

Kolejny tydzień w naszym Centrum spędzamy pod hasłem „I ty możesz zostać poetą”. W ramach zajęć dodatkowych na młodzież czekają warsztaty z literatury, spotkanie z pisarką Bożeną Krewską oraz kurs pisania wierszy. Podczas pierwszych zajęć przybliżono młodzieży postacie Gala Anonima, Wincentego Kadłubka, Mikołaja Reja. Młodzież miała okazję zapoznać się ze średniowieczną literaturą i słownictwem. Wspólnie przeczytaliśmy wiersz  „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią” i dokonaliśmy jego analizy i interpretacji. Uczestnicy podeszli z zaangażowaniem do tematu, po czym przystąpili do prób pisania własnych wierszy.