Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na obsługę recepcji z usługami ochrony osób i mienia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na obsługę recepcji z usługami ochrony osób i mienia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Odpowiedzi na pytania-1