Informacja z otwarcia ofert na obsługę recepcji z usługami ochrony osób i mienia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Informacja z otwarcia ofert na obsługę recepcji z usługami ochrony osób i mienia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Informacja z otwarcia ofert