Zajęcia na strzelnicy

W ramach zajęć edukacyjnych wychowankowie Centrum wzięli udział w zajęciach na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Ligii Obrony Kraju – Ochotniczych Hufców Pracy”. Pod okiem wychowawcy uczyli się prawidłowego uchwytu broni stanowiącego podstawę sztuki strzelania, postawy strzeleckiej i celnego strzelania do oddalonej o kilkanaście metrów tarczy. Przed przystąpieniem do treningu młodzież wysłuchała informacji dotyczącej właściwego zachowania się na strzelnicy i zasad obowiązujących podczas strzelania z broni pneumatycznej, poznała również rodzaje i budowę broni.

Po wysłuchaniu instruktażu dotyczącego techniki oddawania strzału młodzież z entuzjazmem podeszła do ćwiczeń.  Zajęcia na strzelnicy przyniosły młodzieży dużo wrażeń i zadowolenia.