Zajęcia profilaktyczne z edukacji seksualnej

W dniu 11 marca odbyły się zajęcia z edukacji seksualnej prowadzone przez psychologa, psychoterapeutę Annę Kubacką. Zajęcia z edukacji seksualnej były okazją do obalenia wielu mitów i wyjaśnienia wątpliwości. Wiedza o własnej seksualności jest niezwykle ważna zarówno dla jakości życia człowieka jak i dla ochrony przed wykorzystaniem, instrumentalizacją i przemocą seksualną. Podczas spotkania odbywały się mini wykłady, dyskusje w grupie oraz analiza przedstawionych krótkich filmów edukacyjnych dotyczących problemów młodych ludzi tj. sponsoringu, presji otoczenia czy sextingu. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach.