Podsumowanie akcji Dni Bezpiecznego Internetu 2021

Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy włączyło się do ogólnopolskich obchodów Dni Bezpiecznego Internetu 2021. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Jako organizator lokalny w ramach DBI młodzież wzięła udział w warsztatach edukacyjnych  „Offline- zdrowa równowaga w cyfrowym świecie”. Temat warsztatów dotyczył pomysłów na to w jaki sposób zachować odpowiednie proporcje w sferze offline i online. Wypracowanie nawyków umiejętnego zarządzania pozwala na uniknięcie uzależnienia się od sieci.
Młodzież z internatu przygotowała gazetkę ścienną z informacjami: jak bezpiecznie korzystać z internetu, czym jest cyberprzemoc i jakie są jej rodzaje oraz testem sprawdzającym uzależnienie od sieci.
Choć internet jest zwykle postrzegany jako przestrzeń dla osób młodych, to wciąż przybywa użytkowników sieci wśród starszych pokoleń. Stąd pomysł na zorganizowanie kampanii informacyjnej dla seniorów. Młodzież w ramach zajęć koła informatycznego przygotowała ulotki dla seniorów „Jak bezpiecznie korzystać z internetu” . Ulotki i plakaty zostały przekazane seniorom z Dziennego Domu Seniora + w Oleśnicy. W ramach realizacji DBI zorganizowaliśmy zdalną konferencję za pomocą komunikatora Teams z naszymi kolegami ze Środowiskowego Domu Samopomocy aby przeprowadzić pogadankę o tym  jak chronić swoją prywatność w internecie. Wspólnie omówiliśmy zagrożenia i konsekwencje wynikające z naruszenia prywatności w Internecie.
Nasz udział w DBI to wstęp do projektu „Złapani w sieci”, który rozpoczęliśmy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Bardzo zależy nam na tym aby wypromować i upowszechnić problem uzależnienia od sieci oraz nauczyć naszą młodzież jak bezpiecznie poruszać się w sieci.