Podsumowanie Dni Bezpiecznego Internetu 2021- akcja w ramach projektu „Zł@pani w sieci”

W ramach działań dodatkowych do projektu  „Zł@pani w sieci” CKiW włączyło się do ogólnopolskich obchodów Dni Bezpiecznego Internetu 2021. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Jako organizator lokalny w ramach DBI młodzież z CKiW wzięła udział w warsztatach edukacyjnych  „Offline- zdrowa równowaga w cyfrowym świecie”. Temat warsztatów dotyczył pomysłów na to w jaki sposób zachować odpowiednie proporcje w sferze offline i online. Wypracowanie nawyków umiejętnego zarządzania pozwala na uniknięcie uzależnienia się od sieci.
Młodzież z grupy projektowej przygotowała gazetkę ścienną z informacjami: jak bezpiecznie korzystać z internetu, czym jest cyberprzemoc i jakie są jej rodzaje oraz testem sprawdzającym uzależnienie od sieci.
Choć internet jest zwykle postrzegany jako przestrzeń dla osób młodych, to wciąż przybywa użytkowników sieci wśród starszych pokoleń. Stąd pomysł na zorganizowanie kampanii informacyjnej dla seniorów. Młodzież w ramach zajęć koła informatycznego przygotowała ulotki dla seniorów „Jak bezpiecznie korzystać z internetu” . Ulotki i plakaty zostały przekazane seniorom z Dziennego Domu Seniora + w Oleśnicy.
W ramach realizacji DBI zorganizowaliśmy zdalną konferencję za pomocą komunikatora Teams z naszymi kolegami ze Środowiskowego Domu Samopomocy aby przeprowadzić pogadankę o tym  jak chronić swoją prywatność w internecie. Wspólnie omówiliśmy zagrożenia i konsekwencje wynikające z naruszenia prywatności w Internecie.
Nasz udział w DBI to element projektu „Zł@pani w sieci”, który rozpoczęliśmy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt ma na celu wypromować i upowszechnić problem uzależnienia od sieci oraz nauczyć młodzież jak bezpiecznie poruszać się w sieci.