Cyberprzestrzeń- dobrodziejstwo czy zagrożenie?- warsztaty edukacyjne „Złapani w sieci”

Pierwszy z pięciu warsztatów  edukacyjnych w ramach projektu „Zł@pani w sieci” nosił tytuł „Cyberprzestrzeń- dobrodziejstwo czy zagrożenie”.

Podczas zajęć grupa inicjatywna wraz z uczestnikami  wspólnie zdefiniowała pojęcie cyberprzestrzeni. Młodzież miała możliwość wypowiedzenia się w dowolnej wersji graficznej lub tekstowej na temat własnego zrozumienia tego pojęcia oraz zaprezentowania własnych prace na forum, co w znacznym stopniu przyczyniło się do pokonywania oporów i lęków przed wystąpieniem publicznym oraz obaw przed negatywną oceną ich wypowiedzi.

Podczas pracy w grupie wspólnie zastanawialiśmy się nad największymi korzyściami, jakie osiągamy w życiu codziennym podczas korzystania z cyberprzestrzeni.

W pracy wykorzystano fragmenty międzynarodowego programu ” Lost in cyberprzestrzeń „, który ma na celu uświadomienie młodym ludziom wszystkie zagrożenia płynące z korzystania z internetu. Rozmawialiśmy o pojęciach: cyberbullying, cyber grooming, happy slapping, sexting oraz  handel ludźmi.

Osobną częścią zajęć była analiza profili społecznościowych kolegów i koleżanek, celem wspólnej pracy nad treściami, jakie upubliczniamy w sieci. Ta część zajęć była dla wielu uczestników szczególnie odkrywcza. Skupiliśmy się nad pozytywną zmianą dotychczasowych nawyków publikowania wszystkich treści w internecie, zaś młodzież ochoczo wypracowała własne hasło: zarządzaj swoim wizerunkiem w sieci.