Wezwanie do uzupełnienia ofert oraz informacja o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia – II zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej 2021-2023 dla CKiW OHP w Oleśnicy

Wezwanie do uzupełnienia ofert oraz informacja o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia – II zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej 2021-2023 dla CKiW OHP w Oleśnicy

CKiW.DZP.273.4.6.2021 – informacja o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia

CKiW.DZP.273.4.7.2021 – wezwanie do uzupełnienia ofert