120 rocznica urodzin Rotmistrza Witolda Pileckiego

W ramach kola historycznego młodzież zapoznała się z życiem, działalnością, bohaterskimi czynami Wielkiego Polaka Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Rotmistrz Pilecki urodził się 13.05.1901 roku. Od najmłodszych lat związał się z działalnością niepodległościową. Został żołnierzem- kawalerzystą. Brał czynny udział w walkach o wschodnie granice Polski, walczył przeciwko bolszewikom. Po wojnie pracował na rzecz wyzwolonej ojczyzny. Do wojska powrócił w 1039roku i wziął udział w wojnie obronnej. Po upadku Polski rozpoczął działalność niepodległościową aktywnie tworząc Tajną Armię Polską i ruch oporu. W 1940 roku na ochotnika pozwolił się aresztować i został wywieziony do Oświęcimia gdzie zorganizował ruch oporu. W kwietniu 1943 uciekł z obozu i napisał słynny raport z pobytu w obozie, który dotarł do rządu w Londynie. Rotmistrz brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Po upadku powstania dostał się do niewoli. Po zakończeniu wojny wrócił do kraju  i rozpoczął działalność niepodległościowa. W maju 1947 aresztowany przez UB. Osadzono go w więzieniu, gdzie był brutalnie torturowany. Oskarżony o działalność na szkodę państwa polskiego został skazany przez sąd wojskowy na karę śmierci. Wyrok wykonano 25.05.1948 roku. Pochowany w niewiadomym miejscu w tajemnicy przed rodziną. Do dziś nie odnaleziono miejsca pochówku bohaterskiego Rotmistrza Pileckiego.

W celu uczczenia rocznicy urodzin Bohatera oraz rocznicy śmierci, uczestnicy koła historycznego wykonali prezentację i złożyli pod nią zakupione kwiaty.