Sposoby na spędzanie czasu offline- wolontariat

W ramach działań projektowych grupa młodzieży z CKiW wzięła udział w zajęciach na azylu Fundacji Oleśnickie Bidy, gdzie ich koleżanka Anastazja opowiedziała o pracy wolontariusza. Młodzi ludzie mieli okazję dowiedzieć się czy praca wolontariusza jest łatwa, jak wygląda opieka nad zwierzakami w schronisku, oraz jakie wymagania muszą spełnić aby zostać wolontariuszem. Młodzież wyprowadzała psy na spacery, zajmowała się utrzymaniem czystości w ich kojcach oraz w boksach dla kotów, szykowała jedzenie dla milusińskich. Efektem projektu było zapisanie się dwóch uczestników jako wolontariusze! Młodzi ludzie zgodnie stwierdzili, że opieka nad zwierzakami jest świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu.