Aktywność fizyczna jako kluczowy element zdrowego stylu życia

W dniu 24 maja młodzież naszego Centrum w ramach programu profilaktycznego „ Aktywność fizyczna jako kluczowy element zdrowego stylu życia „wzięła udział wraz z wychowawcami Centrum w zajęciach sportowych. Młodzież aktywnie uczestniczyła podczas zorganizowanych na boisku szkolnym zajęciach, między innymi piłki nożnej oraz koszykówki. Celem zajęć było przede wszystkim utrzymanie odpowiedniej sprawności fizycznej wśród młodzieży. Przypomniano podstawowe przepisy gry oraz zasady fair play obowiązujące podczas sportowej rywalizacji. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, pozwalały opanować i doskonalić umiejętności w zakresie techniki i taktyki gry.

Zajęcia sportowe mają wpłynąć miedzy innymi na polepszenie kondycji, zwiększenie pojemności płuc oraz kształtowanie w młodzieży ducha zdrowej rywalizacji, budowanie motywacji do działania, modelowanie umiejętności pracy zespołowej, wyrównywanie szans i perspektyw rozwojowych. Bardzo ważne jest wpływanie na zmianę postaw i zachowań wobec siebie i innych, zdobywanie nowych umiejętności, tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia, uczenie sposobów odreagowania emocji poprzez sport.