Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego CKiW.DZP.273.6.2021 – prace konserwatorskie portali wraz z wykonaniem badań stratygraficznych ścian w Sali Kominkowej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego CKiW.DZP.273.6.2021 – prace konserwatorskie portali wraz z wykonaniem badań stratygraficznych ścian w Sali Kominkowej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

CKiW.DZP.273.6.2021 – odpowiedzi na zapytania