Informacja z otwarcia ofert – CKiW.DZP.273.6.2021 – Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie portali wraz z wykonaniem badań stratygraficznych ścian w CKiW OHP w Oleśnicy

Informacja z otwarcia ofert – CKiW.DZP.273.6.2021 – Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie portali wraz z wykonaniem badań stratygraficznych ścian w CKiW OHP w Oleśnicy

CKiW.DZP.273.6.2021 – informacja z otwarcia ofert