Przygotowania do giełdy skał minerałów i wyrobów jubilerskich

Młodzież przygotowała plakaty zapraszające na organizowaną przez CKiW OHP Oleśnica wystawę „GIEŁDĘ SKAŁ MINERAŁóW I WYROBóW JUBILERSKICH”. Niektórzy w tym czasie doskonalili się w grze w szachy.