Robimy budki lęgowe dla ptaków

W ramach koła ekologicznego uczniowie CKiW wykonali 10 budek lęgowych dla ptaków.
Pamiętajcie! Domki dla ptaków najlepiej wieszać jesienią aby mogły z nich korzystać zimą.
Nasze budki powiesimy na drzewach w parku przy Zamku Książąt Oleśnickich.