Próbna ewakuacja i ćwiczenia przeciwpożarowe

Dziś na terenie CKiW odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe przeprowadzone przez Straż Pożarną w Oleśnicy.
Najpierw odbyła się prelekcja dla uczniów i pracowników CKiW dotycząca zagrożeń pożarowych oraz ewakuacji. Następnie odbyła się próbna ewakuacja oraz próba gaszenia ognia za pomocą gaśnicy proszkowej.
Tego typu ćwiczenia mają na celu przygotowanie pracowników i młodzież na ewentualne ryzyko wystąpienia pożaru. Bardzo dziękujemy Straży Pożarnej w Oleśnicy za pomoc w przygotowaniach i przeprowadzenie szkolenia.