Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i informacja o unieważnieniu części zamówienia- Zapytanie ofertowe na montaż pompy do zwiększenia ciśnienia wody w hydrantach i prace remontowe na II piętrze internatu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i informacja o unieważnieniu części zamówienia- Zapytanie ofertowe na montaż pompy do zwiększenia ciśnienia wody w hydrantach i prace remontowe na II piętrze internatu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

CKiW.DZP.273.11.2021 – informacja o unieważnieniu części zapytania ofertowego CKiW.DZP.273.11.2021 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty