Lekcja pamięci i szacunku

Łączy nas pamięć i szacunek dla tradycji, historii i wartości. W ramach współpracy miedzypokoleniowej delegacja młodzieży wraz z seniorami z Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy zapaliła znicze i złożyła kwiaty na Pomniku Pamięci Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, a następnie uporządkowała teren na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej. Inicjatywa była dla młodzieży lekcją szacunku i pamięci o przodkach.