Lekcja przedsiębiorczości

Dziś rozpoczęliśmy cykliczne warsztaty z przedsiębiorczości prowadzone przez Michała Kowalczyka.
Celem takich zajęć jest:
📌 pobudzenie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży
📌 pokazanie różnych dróg zawodowych
📌 zdobywanie doświadczenia w poszukiwaniu pomysłów biznesowych i dalszej pracy nad nimi
📌 umiejętność zaprezentowania swoich pomysłów.