Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru i drzwi przeciwpożarowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Zapytanie ofertowe na projekty SAP i drzwi ppoż

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – wzór umowy dla części I

Załącznik nr 2b – wzór umowy dla części II

Załącznik nr 3 – Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego

Załącznik nr 4 – Postanowienie Komendanta Straży Pożarnej

Załącznik nr 5 – Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Załącznik nr 6 – Protokół i decyzja z kontroli Straży Pożarnej