Uczymy się pomagać przez wolontariat

Wolontariat jest skuteczną formą edukacji społecznej i obywatelskiej. Młodzież z CKiW OHP w Oleśnicy aktywnie włącza się w działania na rzecz lokalnej społeczności m.in. poprzez włączenie się w działania wolontariackie.

W ostatni weekend podczas Oleśnickiego Jarmarku Wspaniałości nasi uczestnicy wsparli oleśnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rzecz leczenia jednego z lokalnych działaczy Wojciecha Miszewskiego.

Młodzież uczestniczyła w wydarzeniu zajmując się animacjami dla najmłodszych, zbierając pieniądze do puszki oraz wcielając się w postać dzielnego komisarza lwa. Ponadto w ramach praktycznej nauki zawodu przygotowała wiele fantów na licytację charytatywną m.in aniołki i podkowy wykute z żelaza przez kowali i słodkie wypieki przygotowane przez cukierników.

Dzięki takim działaniom młodzież nie tylko rozwija kompetencje społeczne i obywatelskie, ale też uczy się empatii i pomagania na rzecz innych.