Spotkanie młodzieży z kuratorami

Wczorajsze spotkanie z kuratorami z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej z Oleśnicy stworzyło dla naszej młodzieży doskonałą okazją do zapoznania się z codzienną pracą kuratora dla osób nieletnich. Uczestnicy spotkania poznali definicję czynu karalnego, odpowiedzialności przed prawem, czynników świadczących o demoralizacji oraz łamaniu obowiązujących przepisów. W ciekawy sposób na konkretnych przykładach przemawiających do wyobraźni młodych osób, zaproszeni goście przybliżyli zakres pracy kuratora, stosowane przez Sąd środki wychowawcze nieizolacyjne jak i izolacyjne.