Wojewódzki konkurs „Wiedzy o zasadach BHP dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”

W dniu 07.04.2022 r. w auli Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzony został finał XVI edycji wojewódzkiego konkursu „Wiedzy o zasadach BHP dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”.
Organizatorami konkursu była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.
W finale wojewódzkim udział wzięła reprezentantka naszej jednostki Julia Orzechowska. Konkurs odbył się w formie testu.
Podczas trwania konkursu zostały również ogłoszone wyniki wojewódzkiego konkursu plastycznego 🎨 pn. „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy młodzieży OHP”. Tematyka tegorocznej edycji konkursu plastycznego była związana z hasłem „Wypadek w pracy
– co robić❓”.
Praca naszej uczestniczki Kornelii Nowety uplasowała sie na III miejscu.
Obu dziewczynkom gratulujemy!