Warsztaty „Rozwijanie kompetencji zawodowych-wytrwałości i odpowiedzialności”.

Nasi uczestnicy wzięli udział w warsztatach
„Rozwijanie kompetencji zawodowych-wytrwałości i odpowiedzialności”.
Zajęcia przeprowadziła Magdalena Beztroska. Młodzież z zaangażowaniem pracowała w grupie wykazując się inicjatywą i umiejętnością rozwiązywania problemów.