Polsko-ukraińskie spotkanie wielkanocne

12 kwietnia w CKiW OHP w Oleśnicy symbolicznie uczciliśmy niedzielę Wielkiej Nocy uroczystym spotkaniem, na które zaprosiliśmy rodziny z Ukrainy, które przebywają na plebani przy kościele św. Trójcy. Przy pięknie nakrytych stołach zasiadła młodzież, dyrekcja, kadra i pracownicy Centrum oraz zaproszeni goście: naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Oleśnicy Małgorzata Iwańska, proboszcz parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty Marek Janczyszyn, Małgorzata Surma i przedstawiciele Paragialnego Oddziału Caritas.
Spotkanie rozpoczął dyrektor CKiW Przemysław Wróbel, który złożył wszystkim życzenia wielkanocne oraz podziękował za przybycie. Następnie proboszcz poprowadził modlitwę w języku polskim i ukraińskim, dodając otuchy naszym ukraińskim gościom. Młodzież rozdała zaproszonym gościom upominki, które przygotowała w czasie zajęć praktycznych i świetlicowych. Na wielkanocnych stołach pojawił się tradycyjny żur, biała kiełbasa, jaja oraz wielkanocne babki. Wydarzenie było okazją do integracji, poznania polskich i ukraińskich zwyczajów wielkanocnych oraz kilku chwil wytchnienia od rzeczywistości panującej u naszych sąsiadów. Na zakończenie dyrektor CKiW oprowadził gości po Zamku Książęcym w Oleśnicy.