79. rocznica powstania w getcie warszawskim

Młodzież CKiW włączyła się do akcji „Żonkile”, która ma na celu upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Akcję społeczno-edukacyjną Żonkile po raz dziesiąty organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Młodzież złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą spaloną synagogę w Oleśnicy.