Warsztaty edukacyjne- organizacja czasu wolnego

Celem ostatnich warsztatów edukacyjnych było zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych. Poruszane zagadnienia dotyczyły zasad wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
Grupa inicjatywna przygotowała prezentację na temat metod organizacji czasu, podczas której uczniowie poznali narzędzia do organizacji czasu tj. macierz Eisenhowera czy terminarz bullet, a następnie wykorzystali je w ćwiczeniach praktycznych.
Projekt „Wracamy do formy” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.