XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Młodzieży i Kadry OHP na Jasną Górę

Delegacja młodzieży wraz wychowawcami i dyrektorem CKiW w Oleśnicy wzięła udział w XXX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży i Kadry OHP na Jasną Górę. Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia było „Posłani w pokoju Chrystusa”.
Jednym z elementów pielgrzymki był przemarsz Aleją Najświętszej Maryi Panny, którego jedną z intencji była modlitwa o pokój na świecie.
Pielgrzymka to nie tylko przemarsz i modlitwa, ale również wydarzenia towarzyszące m.in. Przegląd Piosenki Religijnej czy koncert zespołu „Wyrwani z Niewoli”. W pielgrzymce udział wzięło ponad 500 przedstawicieli OHP z całego kraju.
Pielgrzymowanie społeczności OHP rozpoczęło się w 1991 r. od spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas VI Światowego Dnia Młodzieży i jest kontynuowane do dziś.