Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Dziś w Sali Rycerskiej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.
Gości przywitał dyrektor Centrum, Przemysław Wróbel, który odczytał oficjalny list od Komendant Głównej, Małgorzaty Zwiercan.
Podczas uroczystości dyrektor przekazał nagrody wyróżniającym się uczestnikom CKiW, a także kadrze pedagogicznej. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja podsumowująca rok szkolny.
Na zakończenie uczniowie rozdali wychowawcom, instruktorom i nauczycielom własnoręcznie przygotowane upominki oraz kwiaty.
Bardzo dziękujemy wychowawcom i instruktorom za trud włożony w nauczanie, a uczniom gratulujemy osiągnięcia zakończenia kolejnej klasy.