Warsztaty „Agresja wśród młodzieży”

Młodzież wzięła udział warsztatach pod tytułem „Agresja wśród młodzieży”. Zajęcia były w całości przygotowane i poprowadzone pod okiem wychowawców przez wychowanków. Nasi uczestnicy na własnych przykładach omawiali przejawy agresji jak i również sposoby radzenia sobie z jej zwalczaniem. W czasie zajęć młodzież burzliwie dyskutowała wyciągając wnioski z własnych zachowań.