Pogotowie koleżeńskie

Od stycznia 2023r. w CKiW OHP w Oleśnicy rozpoczęto realizację ogólnopolskiej inicjatywy „Pogotowie koleżeńskie”, którą zainicjowała Ogólnopolska Kapituła Samorządności Młodzieży OHP
Przedstawiciele Rady Młodzieży CKiW OHP przygotowali skrzynkę za pośrednictwem której, każdy uczestnik może zgłosić swoje lub swoich rówieśników problemy. Zarówno kadra jednostki, jak i młodzież rozpowszechnia informację na temat akcji „Pomoc koleżeńska” wśród uczestników. Dzięki skrzynce uczestnicy CKiW mają dodatkową możliwość podzielenia się informacjami o problemach, o których dorośli często nie mają pojęcia.
Mamy nadzieję, że w ten sposób dajemy szansę udzielenia pomocy wielu osobom, które doznają krzywdy, a które nie potrafią lub nie wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc. Dzięki sygnałom wrzucanym do skrzynki jeszcze bardziej usprawni się nasza reakcja w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia młodzieży niezbędnej pomocy i wsparcia.