„Aktywni górą!” – Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Realizując projekt „Aktywni górą!” dobieramy zakres działań do specyfiki uczestnika. W naszej jednostce 10 uczestników rozpoczęło zajęcia z doradcą zawodowym Edytą Biłogan, która dla każdego z nich przygotuje Indywidualny Plan Działania.
Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Ważne jest także zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych oraz zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów. Kierunek rozwoju uczestnika projektu powinien wynikać nie tylko z jego aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności czy predyspozycji do wykonywania danego zawodu, ale także z sytuacji na rynku pracy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   Projekt finansowany ze środków UE.