Udział młodzieży w zajęciach artystycznych

W Centrum wspieramy młodzież w rozwijaniu ich zdolności i pasji. Pięcioro młodych ludzi uczęszcza na cotygodniowe zajęcia rysunku prowadzone przez oleśnickiego artystę, Marcina Mrowickiego. Podczas zajęć uczą się podstaw rysunku, kompozycji i perspektywy.
Kurs rysunku dla młodzieży to fantastyczny sposób spędzania wolnego czasu i niezwykle pożyteczne zajęcia ogólnorozwojowe.
+3
-->