Zajęcia biologiczne

Dziś po raz kolejny młodzież miała okazję przeprowadzić samodzielnie bardzo ciekawe zajęcia. Tym razem temat dotyczył zagadnień ściśle biologicznych, czyli pojęcia genetyki, DNA i chromosomów. Uczestnicy przedstawili przygotowane wcześniej materiały, a także film edukacyjny. Młodzież chętnie brała udział w dyskusji oraz zgłosiła chęć przygotowania następnych zajęć poszerzających i utrwalających ich wiedzę.