Dziki rajd-uzależnia mnie tylko sport

Trwająca od 01.01-21.03.2023r. inicjatywa prozdrowotna „Dziki rajd-uzależnia mnie tylko sport”, której liderami są Opolska WK, Dolnośląska WK OHP, Lubuska WK OHP i CKiW   Oleśnica miała na celu zachęcenie młodzieży do podjęcia aktywności fizycznej oraz   wykształcenia postaw prozdrowotnych. W ramach inicjatywy zrealizowano wiele    interesujących przedsięwzięć tj. warsztaty kulinarne, sportowe i edukacyjne. W dniach 20  21.03.2023r. CKiW OHP w Oleśnicy odbyło się spotkanie podsumowujące Regionalnej Rady Młodzieży, w którym udział wzięły delegacje z jednostek: Opolska WK OHP reprezentowana przez 8-2 OSiW Namysłów, Dolnośląska WK OHP reprezentowana przez 1-2 HP Polkowice, Lubuska WK OHP reprezentowana przez OSiW Wiechlice. Pierwszego dnia spotkania  omówiono zrealizowane działania oraz nowe pomysły na przyszłość.   Całość dnia  zakończyła burza mózgów, wychowankowie zaproponowali nową inicjatywę edukacyjną „Od zera do bohatera” i omówili szczegóły jej realizacji. Inicjatywa polega na wspólnym czytaniu książek – w szczególności biograficznych – osób, które z uwagi na zawirowania życiowe ze złej drogi dochodzili do sukcesów życiowych stając się wzorem do naśladowania – „człowiek upadły, który się podniósł”. Książki będą wybierane przez samą młodzież,        czytane na głos, z tego nagrywane będą filmiki i wysyłane do innych jednostek o kontynuacje czytania jako challenge. Młodzież nie wykluczyła również zaproszenia osób będących takim właśnie przykładem człowieka „upadłego , który się podniósł” aby     opowiedział młodzieży swoją historie. Uczestnicy w trakcie całej rozmowy mieli już wizje działań jakie chcą wdrożyć w tym projekcie. Dzień zakończył się zwiedzaniem Zamku  Oleśnickiego i zapoznaniem się z jego historią. Wychowankowie wraz z opiekunami uczestniczyli także w zajęciach nauki strzelania z łuku pod bacznym okiem  instruktora. Drugiego dnia spotkania delegacje wzięły udział w podsumowującej inicjatywę „Dziki Rajd-uzależnia mnie tylko sport” imprezie rekreacyjno-sportowej „Dziki Rajd”. W trakcie rajdu młodzież pokonała trasę 8,5 km wokół pięknych stawów oleśnickich, a także pobliskiego parku. Dla uczestników na mecie czekały pamiątkowe medale, dyplomy, woda i słodki poczęstunek. Nie była ostatnia atrakcja, dla wszystkich przygotowane były zawody na drążku „WISIELEC”, wyścigi w ćwiczeniu z liną, a za każdą konkurencję zwycięzcy otrzymali nagrody. Całość odbywała się przy dobrej muzyce poczęstunku z grilla oraz wojskowej grochówce.