Delegacja młodzieży CKiW w miejskich obchodach 80 rocznicy wybuchy powstania w getcie warszawskim

Dziś delegacja młodzieży CKiW przyłączyła się do miejskich obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przedstawiciele Urzędu Miasta Oleśnicy oraz oleśnicka młodzież złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą spaloną Synagogę. Żonkile są symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.