Rekrutacja 2023/2024 rozpoczęta

Trwa rekrutacja 2023/2024 Ochotniczych Hufców Pracy. Do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP przyjmowane są przede wszystkim osoby w wieku 15-18 lat.
poszukujące opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia kwalifikacji w zawodach, na które jest zapotrzebowanie rynku pracy. Do OHP rekrutowana jest również młodzież zagrożona wypadnięciem z systemu edukacji. Nabór młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP odbywa się na podstawie określonych przepisów prawnych oraz procedur wewnętrznych Ochotniczych Hufców Pracy.