Zajęcia taneczne w projekcie „Stare tradycje dla młodych ludzi”

Młodzież z CKiW wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 z klasy VII wzięła udział w zajeciach tanecznych w ramach projektu „Stare tradycje dla młodych ludzi”. Zajęcia odbyły się w Centrum tańca Arko Studio, pod okiem trenerki młodzież uczyła się kroków trzech tańców ludowych o charakterze narodowym: kujawiaka i krakowiaka.

Krakowiak – wywodzi się z regionu krakowskiego, tańczony w żywym tempie, w takcie 2/4. Jest to jedyny polski taniec narodowy, który nie jest tańczony w takcie 3/4. Początkowo, taniec ten był tańczony jedynie przez lud wiejski. Z czasem jednak stał się tak popularny, że trafił nie tylko do bogatych domów mieszczańskich i na dwory szlacheckie, ale również rozprzestrzenił się na całą Polskę. W tej formie krakowiak pojawił się w XVIII wieku i oznaczał dwumiarowe tańce krakowskie. Z czasem taniec ten upowszechnił się, przenikając do muzyki symfonicznej i scenicznej. Nieodzowną częścią tańca są kolorowe stroje krakowskie, dodające mu piękna, uroku i świetności. W muzyce ludowej krakowiak zwykle rozpoczyna się przyśpiewką.

Kujawiak – Jest to taniec narodowy wywodzący się z ludowych tańców weselnych z regionu Kujaw. Ludowe nazwy tego tańca, to śpiący i kolebany. Nastrojowa, liryczna melodia w metrum trójdzielnym nadaje mu zalotny charakter. Kroki taneczne oparte są głównie na łagodnym chodzie i obrotach, tylko muzyczne akcenty podkreślane są przez mocniejsze przytupywania. Podstawowym krokiem w kujawiaku jest trójkrok chodzony (w jednym takcie wykonuje się trzy kroki taneczne). Polega on na chodzie w rytmie ćwierćnut na lekko ugiętych nogach. Jest tańcem spokojnym. Liczymy do 3, metrum 3/4. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

   Projekt finansowany ze środków UE.