Obchody 141 rocznicy urodzin Antoniego Cieszyńskiego

Z okazji 141. rocznicy urodzin wybitnego uczonego, współtwórcy światowej stomatologii i wielkiego patrioty, prof. dr medycyny Antoniego Cieszyńskiego delegacja młodzieży oraz dyrekcja CKiW złożyła kwiaty pod jego pomnikiem. Uznając działalność niepodległościową, jak i naukową Antoniego Cieszyńskiego oraz jego wpływ na krzewienie postaw patriotycznych nasza jednostka zwróciła się z wnioskiem do Komendy Głównej OHP o przyznanie patronatu i nadanie sztandaru im. Antoniego Cieszyńskiego. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym zaplanowano oficjalne uroczystości nadania sztandaru na wrzesień.Głęboko wierzymy, że patronat Antoniego Cieszyńskiego sprawi, że nie tylko młodzież Centrum, ale i lokalna społeczność zapozna się z jego życiem i działalnością oraz zainspiruje się jego przykładną postawą w wielu obszarach życia.