Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022r/2023r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 za nami!
Zebranych gości przywitał dyrektor CKiW, Przemysław Wróbel odczytując oficjalny list od Komendant Głównej, Małgorzaty Zwiercan. Po prezentacji podsumowującej cały rok szkolny, zastępca Dyrektora, Agnieszka Owczarek i Kierownik Internatu, Paweł Zygadło rozdali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody dla wzorowych absolwentów i uczestników, którzy wyróżnili się bardzo dobrymi wynikami w nauce, a także zaangażowaniem inicjatywami na rzecz Centrum i lokalnej społeczności. Na zakończenie uczniowie rozdali wychowawcom, instruktorom i nauczycielom własnoręcznie przygotowane upominki oraz kwiaty. Wszystkim naszym uczestnikom życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji!