Integracja nowych uczestników CKiW OHP

Korzystając z ostatnich słonecznych dni w ramach integracji zabraliśmy naszą młodzież na spacer, który miał na celu zapoznać nowo przybyłych wychowanków z topografią miasta. Podróż rozpoczęliśmy na naszym pięknym rynku, następnie trasa prowadziła poprzez Plac Zwycięstwa, aż po Bibliotekę i Dworzec PKP. Oleśnica zachwyciła swoim urokiem młodzież i zachęciła do częstych spacerów w trakcie czasu wolnego.