„Pokolenie dla pokolenia – Dzień Babci i Dziadka”

W ramach ogólnopolskiej inicjatywy pt. „Pokolenie dla pokolenia – Dzień Babci i Dziadka” Rada Młodzieży wraz z wychowankami zorganizowała wspólne spotkanie z seniorami z Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy.
Aktywność polegała na wyjściu na spacer oraz wzajemnym spędzeniu czasu na świeżym powietrzu w pobliskim parku. Spotkaniu towarzyszyła zabawa z kolorową chustą animacyjną.