Aktywni górą!

Zajęcia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie w ramach projektu ,, Aktywni górą”

W ostatnim tygodniu odbyły się kolejne zajęcia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO w ramach projektu „Aktywni górą!” Tematem warsztatów były sytuacje trudne i kreatywne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy zapoznali się z rodzajami sytuacji trudnych wg klasyfikacji Tomaszewskiego, podając także własne przykłady sytuacji jakie były ich udziałem. Następnie zastanowili się nad tym  jakie potrzeby ulegają […]

Read more

Start szkoleń z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych wg ESCO

Czy emocje mogą wpłynąć na nasze funkcjonowanie na rynku pracy? Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i być asertywnym? Jak skutecznie działać aby osiągać założone cele? To tylko niektóre z tematów, o których dyskutują uczestnicy szkoleń z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO. Sprawdźcie w naszej relacji zdjęciowej, jak przebiega szkolenie realizowane w ramach […]

Read more

Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym- uczymy się autoprezentacji

W ramach projektu Aktywni górą! uczestnicy korzystają z ciągłego wsparcia doradcy zawodowego aby w pełni przygotowywać się do wejścia na rynek pracy. Podczas ostatnich spotkań uczestnicy dowiedzieli się jak ważna jest autoprezentacja własnej osoby szczególnie w kontekście poszukiwania pracy, czy podczas spotkań towarzyskich, rodzinnych, służbowych. Rolą doradcy zawodowego w procesie współpracy z młodzieżą jest wydobycie i uświadomienie  mocnych i słabych […]

Read more

„Aktywni górą!” – Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Realizując projekt „Aktywni górą!” dobieramy zakres działań do specyfiki uczestnika. W naszej jednostce 10 uczestników rozpoczęło zajęcia z doradcą zawodowym Edytą Biłogan, która dla każdego z nich przygotuje Indywidualny Plan Działania. Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Ważne jest także zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie […]

Read more

Diagnoza kompetencji społecznych uczestników projektu „Aktywni górą!”

W CKiW w Oleśnicy trwa projekt „Aktywni górą!” Komisja Rekrutacyjna spośród wielu kandydatów zakwalifikowała 10 uczestników, którzy spełniali wymagania zawarte w wytycznych do projektu „Aktywni górą!”. W grudniu odbyły się indywidualne konsultacje z psychologiem Agatą Balcerczyk, która przeprowadziła z każdym z uczestników projektu diagnozę kompetencji społecznych. Kolejnym etapem realizacji projektu będą zajęcia z doradcą zawodowym. Planowane zajęcia odbędą się w […]

Read more
1 2 3