Zakończenie zajęć z doradztwa zawodowego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Dnia 12 stycznia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy dwie grupy zakończyły zajęcia w ramach grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego. Młodzież podczas warsztatów poznała swoje predyspozycje zawodowe oraz otrzymała opracowany przez doradcę zawodowego Annę Jóźwiak Indywidualny Plan Działania, w którym zawarty został plan form wsparcia dopasowany do […]

Read more

„Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” zakończenie doradztwa zawodowego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy jest realizatorem ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt ten ma na celu objęcie wsparciem osób w wieku 18-24 lat, które pozostają bez zatrudnienia, nieuczących oraz nieszkolących się poprzez zwiększenie ich aktywności […]

Read more

Pierwsze zajęcia z doradztwa zawodowego „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI’

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     Pierwsi uczestnicy projektu OSDZ-YEI wzięli udział w spotkaniach z Anną Jóźwiak, która jest doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery. W ramach zadania doradca zawodowy opracuje dla każdego uczestnika analizę rynku pracy i przeprowadzi identyfikacje potrzeb i umiejętności każdej osoby. Pozwoli to na opracowanie Indywidualnych Planów Działania.

Read more

Spotkanie organizacyjne „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     W dniu 09 listopada w MCK mieszczącym się w Centrum odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla przyszłych uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” oraz osób zainteresowanych wzięciem w nim udziału. Koordynator projektu przedstawiła zebranej młodzieży prezentację, w której znalazły się informacje dotyczące form wsparcia przewidzianych w projekcie oraz korzyści, […]

Read more

Nowy projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”

      CKiW OHP w Oleśnicy realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu Gwarancje dla młodzieży,  w którym bierze udział 20 uczestników. Projekt ruszył w naszej jednostce listopadzie 2017. W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 18-24 lata, które spełniają trzy warunki: nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo) nie kształcą się (nie […]

Read more
1 2 3 4 5 8