Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych obiektów Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych obiektów Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. CKiW.DZP.273.3.2021 – zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów elektrycznych Załącznik nr 1 – wykaz obiektów podlegających przeglądowi budowlanemu Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Załącznik nr 3 – wzór umowy

Read more
1 2 3 4 5 68