Remont budynku warsztatów szkoleniowych – etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

08da5aa4-aee4-1c6d-15c4-d4000d905815

CKiW.DZP.271.6.2022 SWZ

Załącznik nr 1 – projekty

Załącznik nr 2 – przedmiar robót

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie + sankacje

Załącznik nr 6 – Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika budowy

Załącznik nr 7 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby