Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

SWZ – olej opałowy